Your web browser is too old or does not support JavaScript. This page will not display as intended.

Betty Sołtysem

[img] Historia o tym, jak mała Betty postanowiła zostać sołtysem. Tak chyba należałoby to przetłumaczyć... (stanowisko, o które się ubiega, to "president of the neighbourhood")

[thumb:img_2.jpg] [thumb:img_3.jpg] [thumb:img_4.jpg] [thumb:img_5.jpg] [img]